D-vitamin

Vitamin D finns i animaliska foder som kolkalsiferol (D 3 ) och uppstår i huden vid solbestrålning. I vegetabilska foder som har varit utsatta för solljus efter skörd (t.ex hö), finns en vitamin D-aktiv sammakoppling med ergokalsiferol (D 2 ). Djur som går ute blir självförsörjda med vitamin D på sommaren. Vitaminet är ganska stabilt, men bryts långsamt ner av fleromättat fett.

Vitamin D i fodret tas upp med fett i tarmen och transporteras till levern. Levern omvandlar kolkalsiferol tilll 25-OH-kolkalsiferol (ev. ergosterol), som agår ut i blodet. Den cirkulerande formen av vitamin D är 25-OH-vit.D. Denna kan hydrooxideras ännu en gång till den aktiva formen som är 1,25-di-OH-vit.D. Denne hydrooxidering sker i njurarna och regleras efter behov.

Vitamin D är centralt för regleringen av kalciumnivån i blodet. När kalciumnivån blir lägre än normalt , registreras detta i biskjöldspottkörteln (paratyroidea) som ökar avskiljningen av paratyroidhormon (PTH). PTH stimulerar njurarna tilll att omvandla 25-OH-vit.D till 1,25-di-OH-vit.D som återigen ökar upptaget av kalcium från tarmen, reducerar avskiljningen av kalcium i njurarna och, tilllsammans med PTH, ökar avskiljningen av kalcium fra skelettet. Samtidigt ökar upptaget av fosfor i tarmen och avskiljningen av fosfor i njurarna. När kalciumnivån i blodet är upprättad,avtar avskiljningen av PTH och produktionen av 1,25-di-OH-vit.D

Bristsymptom kan uppträda hos djur som går mycket inne, och oftast när det är bristfällig tillförsel av eller missförhållanden i kalcium och fosfortillförseln. Det ger deformerat och underutvecklat skellett hos unga djur, och hos äldre djur led och rörelseproblem.

Vitaminet kan vara giftigt i stora doser, särskilt för unga djur. Överdoser ger skellettdeformering, kalciumavlagringar i blodådrorna, vävnadsproblem, särskilt i njurarna, med njursvikt som följd.

1 I.U. = 0,025 m g vitamin D.

Källor för vitamin D er solljus (syntes i huden), fiskfett (t.ex tran) och soltorkat växtmaterial. Ensilerat gräs (silofoder, rundbalar) har lågt innehåll. Kraftfoder och allsidiga tilllskottsfoder har tilllsatt D vitamin.

beraknas