Folacin

Folacin (folinsyra) - Folacin är ganske stabilt, men inaktiveras i surt miljö pH< 4. Deltar i överföringen av H + och fragmentiserar med en kolatom; exempelvis: i ombildningen av metionin till cystein, metylering av B12, syntes av RNA och DNA.

Bristsymptom hos hästar: Folacinbrist är inte känt hos häst. Hos andra djur har det påvistats förändringar i tarmcellerna och onormala, röda blodkroppar, anemi (för lite hemoglobin i blodet) troligen pga. bristfälligl DNA-syntes vid celldelning, samt nevrologiska förändringar. Tillsätts ofta kraftfoderblandningar och allsidiga tilllskottsfoder till häst.

beraknas


Giftighet: Lite giftig.
Behov: Inte fastlagt hos häst
Källor: Allmänt tillgänglig i växter och djur, gröna bladväxter, korn.
Samspel: Med B12