K-vitamin

Vitamin K framställs av mikroberna i hästens tarmkanal. Under normala förhållanden täcker detta hästens behov. Brist kan uppstå vid antibiotikabehandling som hämmar tilllväxten av vitamin K-producerande mikroorganismer i tarmen, och möjligen vid andra tilllstånd (stress m.m) som förhöjer tarmfloran. Brist på vitaminet leder tilll nedsatt blodkoagulering, blödninger i muskler, underhudsvävnad, hjärna, tarmkanal, urinvägar mm. Yttre blödningar kan bli mycket allvarliga. Överdoser av vitamin K kan ge protein i urinen, forstorad mjälte, ökad nedbrytning av röde blodkroppar, njur- och leverskador.

Hästens behov av vitamin K är inte klarlagt, men man antar att det naturliga innehållet i betesgräs och hö av god kvalitet täcker behovet tilllsammans med den mikrobiologiska syntesen i tarmkanalen.

Vitamin K finnes i alla gröna växter, fiskfett, och syntetiseras av mikrofloran i tarmen. Vissa kraftfoder och tilllskottsfoder har tilllsatts vitamin K.

beraknasej