Niacin

Niacin kan sannolikt ombildas från aminosyran tryptofan: 35 mg tryptofan -> 1 - 10 mg niacin. Niacin är mycket stabilt vid lagring. Omsätts snabbt till NAD efter absorbtion. Är medfaktor som NAD i kataboliska reaktioner och NADP i syntesreaktioner (bl.a fettsyntes). Kan syntetiseras av tarmfloran.

Bristsymptom: Niacinbrist är inte känt hos häst, men hos andra djur kan brist ge hudforändringar, särskilt hud som utsätts för ljus, diarré, förändringar i nervsystemet. Uppträder sällan ensamt, oftast i samband med tiaminbrist (B1).

beraknas


Giftighet: Lite giftig.
Behov: Ej uppgivet
Källor: Gräs, hö, fiskmjöl, jäst .