Sagt om programmet:

 • Kjell olsson
  Kjell Olsson, Täby Stall&Foder:

  "Vi har räknat foderstater med hjälp av PC-Horse åt våra kunder i många år, nästan dagligen. För oss är det en viktig del av vårt servicekoncept. Att våra kunder uppskattar tryggheten och objektiviteten i vår rådgivning får vi bevis för varje dag. Samtalen kring utfodringen av deras hästar blir både roligare och intressantare när de kan baseras på fakta och jämförelser. I synnerhet nu när antalet produkter för hästfoder blir allt fler på marknaden.
      PC-Horse är ju faktiskt det enda verktyget som håller professionell klass och bygger på vetenskaplig grund. Speciellt viktigt och bekvämt är det att de stora leverantörernas analyser hela tiden uppdateras löpande. Jag kan alltid vara säker på att jag har de senaste foderuppgifterna på plats.
      Framför allt är det ju så enkelt att arbeta i - verkligen användarvänligt."SaveSave
  SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
 • LenaOrnberg


  Lena Örnberg, Foderrådgivare och föreläsare:

  "I mitt arbete som foderrådgivare, lärare och föredragshållare om hästutfodring är PC-Horse ett fantastiskt hjälpmedel. Att för intresserade hästmänniskor, unga som gamla, kunniga som okunniga, kunna åskådliggöra foderberäkning på ett så klargörande sätt är guld värt och skapar genast ett intresse. Förr sattes elever att räkna för hand eller med kalkylator och att slå i tabeller. Nu kommer man snabbt till ett resultat, som kan varieras tills man är helt nöjd.
      En funktion visar de olika fodrens bidrag till foderstaten. Att så tydligt kunna påvisa grovfodret enorma betydelse för hästen är oerhört bra. I synnerhet som många idag utfodrar med en hög giva kraftfoder och ett stort antal tillskottsfoder, 'för säkerhets skull'.  Jag menar att den här funktionen i programmet är extra värdefull.
      Det ska var kul att göra foderstater och det ser PC-horse till, med råge!"


  SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
 • Eva Isacsson Sjunnesson
  Eva Isacsson Sjunnesson, HorseNature - uppfödning av galopphästar:
  "Eftersom vi föder upp engelska fullblod som ska högprestera under sin blivande karriär utfodrar vi aldrig på en höft, eller av gammal vana. Förutom den dagliga kontrollen av samtliga hästar räknar vi individuella foderstater med hjälp av PC-Horse.
       Speciellt viktigt är det att följa avelstona under dräktigheten, digivningen och sedan följa fölen genom den viktiga tillväxtperioden fram till åringsauktionen.
       Med hjälp av foderstatsberäkningarna får vi koll på kostnader och kan jämföra näringsinnehåll mellan olika kraft- och tillskottsfoder. Vi begär alltid grovfoderanalyser för att veta vad vi ska komplettera med. När fodertillverkarna ändrar sina analyser får vi direkt veta detta och kan ändra stallets foder när det är lämpligt. Självklart håller vi koll på analyserna och ställer krav på såväl våra grovfoderleverantörer som de kraftfoder och tillskottsfoder som vi använder."Save
  SaveSaveSave