Aktuelt Ca/P-forhold

I tillegg til mengdene av kalsium og fosfor i rasjonene er det viktig å se på forholdet mellom disse to mineralene. Vanligvis regner vi at Ca/P-forholdet bør ligge mellom 1 og 2. Det vil si at det aldri skal være mer fosfor enn kalsium i en rasjon. Dette kan imidlertid lett skje der en har kalsiumfattig høy, og i tillegg hovedsakelig bruker kalsiumfattige og fosforrike fôrtyper som havre, bygg eller hvetekli.

Ut fra ligningene i NRC-1989 er Ca/P-forholdet ved ulike produksjoner anbefalt å være:

  • Vedlikehold: 1.4
  • Arbeid: 1.4
  • Vekst m/u trening: 1.8

NRC-2007 understreker at det er mengdene av kalsium og fosfor som er viktigst å observere, mens forholdet mellom disse mineralene kommer i andre rekke. Viktig her er å sørge for at kalsium/fosfor forholdet er større enn 1.