Priser i Norge (Organisasjoner)

VersjonMånederNytt kjøp og forlengelse (hovedlisens)
Per bruker i organisasjonen
12 2 880
300
12

4 500

Skoleår: 20/8 år 1 til 19/8 år 2

Elev- og lærarlisenser inkludert*

NOK (fra 01.01.2023) Alle priser eksklusive moms
Rett til prisendringer forbeholdes.

Organisasjoner

Som spesiell service til firmaer med mange brukere har vi en spesiell lisenskategori – «Organisations» som muliggjør en sentral håndtering av alle firmaets PC-Horse lisenser.
Denne servise er først og fremst ment for de fôrfirmaene som medvirker i programmets fôrlister, og som har mange fôrrådgivere, samt for universitet og naturbruksskoler som har mange lærere og elever.

Årsavgiften faktureres samtidig som organisasjonens lisenser aktiveres. Oppdateringer eller tillegg av nye brukere skjer sentralt. Du kan be om mer informasjon eller melde inn endringer eller tillegg ved å sende E-post til oss her. For hver bruker behøver vi følgende opplysninger: Navn, mailadresse, mobiltelefon (inkl landskode).

OBS! Organisasjonslisenser kan ikke konverteres til privatlisenser eller forlenges til en lavere versjon enn den du har. I slike tilfeller må brukeren bestille en ny lisens via vårt webkjøp.

Skoler

Skoler får personlige lisenser til lærere og en egen lisens til skolens elevdatamaskiner. Til elever som bruker sin egen datamaskin er det en egen elevlisens som med varighet ut skoleåret og som deretter kan fornyes til en individuell lisens til halv nypris.

Lisenstiden for et skoleår har vi definert med start den 20/8 og slutt den 19/8. For skoler som har aktive lisenser gir dette lærerne mulighet til i god tid å planlegge bruken av PC-Horse som et hjelpemiddel i undervisningen. Nye skoler som tegner abonnement i løpet av skoleåret blir fakturert for tiden fram til 19/8 første året.

Deltakelse i PC-Horse nationale fôrlister

Ledende fôrprodusenter i Norge, de Skandinaviske landene, England, Irland, Frankrike, Nederland og Tyskland medvirker i de nasjonale fôrlistene med komplette og garanterte analyseverdier av sine produkter. Fôrene legges under kategoriene Grovfôr, Kraftfôr og Tilskuddsfôr (mineral eller vitamintilskudd). Dersom ditt firma ønsker å delta med sine produkter er du velkommen til å kontakte oss for mer informasjon.
Les her om deltakelse i PC-Horse fôrlister och foderdatabase og priser.