Foderlistor - ett användbart verktyg (v3)

I PC-Horse finns 6 olika typer av foderlistor för att underlätta ditt arbete i skilda situationer.

icon40pixFeedListMyFeeds icon40pixFeedListMix

Garanti-

foderlistan

Egna foder listan Stallens 
foderlistor
Extra
foderlistor
Quickfeed
listor
Foder
Mixer

Skapas och uppdateras automatiskt av
programmet.

Skapas och uppdateras automatiskt.  

Gör en kopia på dina egna foder, oavsett i vilken foderlista de skapats.

Skapas automatisk som kopia av Sverigelistan när du gör ett nytt stall Listor som du själv skapar och fyller med lämpliga foder och priser Snabblistor som du skapar globalt i inställningar och därefter kan väljas i varje stall

Egna foder-blandningar

som du skapar för att därefter spara som

egna foder.

 

Alla versioner

Alla versioner Alla versioner Standard-, Skol-, Pro- & Konsult Pro- och Konsult Pro- och
Konsult