Så här tolkar Du foderanalysen (v3)

Grovfoderanalysen från din leverantör eller ditt analyslab levereras ofta på papper eller som en pdf-fil på datorn. I bägge dessa fall ska du läsa in analysens uppgifter som "eget foder", vilket innebär att du själv ansvarar för att korrekta uppgifter skrivs in i PC-Horse. Om Du sparat pdf-filen (som du fått på mail av din leverantör) på programmets standardplats blir det mycket enklare att hitta den och övriga analyser. Vi rekommenderar dig således att spara alla analyser du får på följande plats: Mina dokument/PC-Horse3/Save/Mina foderanalyser/...

Så här ska du tolka uppgifterna i analysen:

  1. Visar att analysen är gjord på grovfoder till häst och att fodertypen är hö.
  2. Redovisar torrsubstansen (TS) i fodret per kg foder. Detta är viktigt att skriva in när du lägger in ditt eget foder i PC-Horse, i synnerhet när det gäller hösilage som har ett högre vatteninnehåll. Då blir TS-värdet lägre.
  3. Smältbart råprotein per kg foder
  4. Energiinnehållet visas som MJ per kg foder
  5. Analysen redovisar även de viktigaste värdena omräknat till per kg TS, dvs då vatteninnehållet i fodret inte medräknas.

I PC-Horse kan du lägga in dina analysvärden med bägge mätmetoderna - per kg foder eller per kg Ts.

46-foderanalys