Ändra ett foder (v3)

Ibland vill Du ändra värden i ett foder. Det kan gälla nya analysvärden eller priser som ska anpassas.
Notera att när du ändrar uppgifterna i ett foder sker detta endast i den foderlista du befinner dig. I Sverigelistan kan Du inte ändra något alls.

Var uppmärksam på att det är egna foder som kan ändras. Kommersiella foder är låsta av garantiskäl - endast prisuppgifterna kan ändras i dessa.

Save