Kopiera foder från andra foderlistor (v3)

1. Öppna den foderlista till vilken du vill kopiera foder
2. Gå till fliken "Arbeta med foder"
3. Välj från vilken foderlista du ska kopiera ett eller flera foder
4. Välj vilken fodertyp det gäller

5. Välj (markera) vilka foder som ska kopieras över - (se här hur)
6. Använd lämplig knapp
7. De valda fodren har kopierats över i den mottagande (aktiva) foderlistan

Save