Arbeta med foderlistor (v3)

För att kunna arbeta med foderlistor, dvs lägga in nya fodertyper, korrigera foderpriser, beräkna näringsinnehåll i olika fodertyper etc, måste Du först välja den foderlista Du tänker arbeta med. Var observant på vilken foderlista du har öppen.

En stallfoderlista används exempelvis för de hästar som hör till det aktuella stallet. Alla hästar kan få olika foderstater, men anaysvärden (och ev priser) på fodren i stallfoderlistan blir lika för alla stallets hästar.

Du kan göra olika ändringar i Dina respektive "stall-foderlistor" eller skapa fristående foderlistor där du sparar speciella foder eller håller isär olika prislistor. I dina stalllistor kan du t.ex radera alla foder som du inte behöver till vardags.

I den nationella garantilistan (Sverige-listan)  kan du inte ändra någonting..

Vårt råd är att Du minskar antalet foder och varumärken i din "vardags-lista". Den blir mer överskådlig och enklare att arbeta med. Du kan när som helst lägga tillbaks foder från t.ex Sverigefoder-listan igen.

Dubbelklicka på en foderlista i översikten (menyn till vänster) så öppnar sig foderskärmen.Den vänstra spalten visar innehållet i den foderlista som du befinner Dig.
Här kan du göra olika saker:

1. I standardläget är varumärkena stängda. Då kan du exempelvis radera samtliga foder i listan- "Radera alla".
2. Enkelklicka på pilen intill fodertypen, eller på rubriken, så öppnas/stängs hela fodergruppen.
3. Samma logik gäller för att öppna/stänga varumärken.

1.  2. 3.

 

Det finns fler sätt att välja foder:

4. Välj foder direkt genom att enkelklicka på ett eller flera foder. Valda foder markeras med en grön cirkel.
5. Du kan också göra en serie enkelklickvarumärket.
6. Första klicket öppnar och visar alla foder som ingår i varumärket.

4. 5. 6.

   

7. Nästa enkelklick markerar samtliga foder i varumärket.
8. Ytterligare ett enkelklick stänger varumärket med samtliga foder markerade - detta visas med ett rött plustecken
9. Sista klicket avmarkerar alla foder som ingår i varumärket.

Fortsätter du klicka upprepas hela sekvensen 5 - 9.
Denna logik gäller för alla ställen där foder visas i "trädform" i programmet.

7. 8. 9.

   

De markerade (valda) fodren kan du nu välja att visa, kopiera, flytta eller radera beroende på var du befinner dig i programmet. Exempel på detta finner du i manualens meny till vänster.

 

Save

Save

Save