Göra egna foderblandningar (3)

Du kan enkelt skapa egna foderblandningar och omsätta dessa till färdiga foder som kan beräknas och användas i foderstatsberäkningen. Funktionen finns i PRO och CONSULT-versionerna.


Börja med att ge Foderblandningen ett namn (OBS det behöver inte vara samma namn som du eventuellt tänker ge på det slutliga fodret)

46 feedmix1

 

Din nya fodermix lägger sig nu i översikten bland dina övriga foderlistor.

46 feedmix2

 

Nu kan du lägga in foder från olika foderlistor i programmet. Välj foderlista och klicka över de foder du vill ha med i blandningen. När du är klar välj "Foderval OK"

46 feedmix3

 

Du ska nu komponera fodermixen och kan sätta upp några grunder innan du gör blandningen:

1) Välj vilken typ av foder det ska bli (välj i listan)

2) Ställ in känsligheten på volymerna du vill lägga in.

3) Bestäm hur stor satsen ska bli totalt

46 feedmix4

 

Efter hand som du lägger in mängder och pris räknar programmet ut kilopris och totala inköpskostnader för de ingående fodren.
Samtidigt visar den i realtid hur näringsinnehållet förändras i blandningen.

46 feedmix5

 

Det är dags att gå vidare byt flik till "Lagra och testa fodermixen".

1) Nu ger du ett namn på fodret som kan spara i olika foderlistor - du bestämmer vilka.

2) Du kan nu välja om du vill ta med det "automatiskt uträknade priset" (summan av ingående inköpspriser) eller om du vill ersätta det och skriva in ett eget pris som ska läggas till i foderlistorna.

3) Du kryssar i de foderlistor du önskar, eller väljer "Alla"

4) Avsluta med Spara Foder

46 feedmix6

 

1) Du får kvitto på var du sparat ditt foder.

2) När det är klart har du ytterligare tre möjligheter.

46 feedmix7

 

Som du ser sparas Fodermix-filer på samma ställe som övriga foderlistor, dvs i Save/Feeds/46/foderlista(namn).xml

46 feedmix8

Välj en fodermix och kopiera den. Det spar tid.

Öppna kopian, byt namn på den och jobba vidare med den. (Ta bort och lägg till foder, ändra priser, mm)

46 feedmix9

Därefter kan du spara den nya fodermixen, testa den och vidareutveckla, idag eller senare. 

46 feedmix10

 

Du kan skriva fodermixen:

46 feedmix11