Sverigelistan (v3)

Med programmet följer en mycket användbar foderlista - Sverigelistan. Du hittar den överst i mapplistan. Observera att Du inte kan ändra något, lägga till nya foder, eller ändra foderpriser i Sverigelistan. Du kan emellertid kopiera över foder från Sverigelistan till andra foderlistor i programmet, t.ex stallfoderlistor eller dina egna foderlistor.

Sverigelistan innehåller:

Garantifoder - Flera leverantörer har valt att i avtal samverka med PC-Horse för att underlätta ditt arbete med foderstaten. I dessa fall ligger leverantörens aktuella analyser inlagda redan från början. Alla uppgifter motsvarar de som leverantören garanterar i sina produktbeskrivningar, samt att de är anpassade till den norm som gäller i vårt land. Generellt gäller de krav som myndigheterna ställer på foderproducenterna, vilket huvudsakligen styrs centralt från EU, och som Sverige ansluter sig till. Dessa uppgifter är leverantörens, och PC-Horse tar inte ansvar för ev. felaktigheter som kan ha uppgivits.

Aktuella standardfoder - PC-Horse använder alltid de senaste publicerade tabellvärdena till respektive standardfoder. I de fall tabelluppgifter om näringsämnen inte varit kompletta har vi med stöd av internationell praxis lagt in relevanta värden.

Nya eller ändrade foderlistor - Vi uppdaterar regelbundet alla våra foder i vår internationella foderdatabas. Varje gång Du startar PC-Horse, och är uppkopplad mot internet, uppdaterar programmet alla de foder som Du ska ha tillgång till enligt din licens.  Samtidigt uppdateras automatiskt foder med samma foder-id i alla dina stalllistor och hästar.

Om Du tillfälligt saknar internetförbindelse sker ingenting. Inga foder uppdateras. Du kan arbeta vidare som vanligt med programmet.

På sidopanelen kan Du se när Din foderlista senast uppdaterades:


OBS! Följande händer när en ny Sverigelista hämtas ner från servern:

  • Den tidigare Sverigelistan raderas.
  • Foder som redan finns i Stallfoderlistan och i Hästarnas foderlistor uppdateras automatiskt. Om det däremot tillkommit nya VARUMÄRKEN eller nya FODER i ett existerande varumärke - då uppdateras dessa inte i Dina stallar.
  • I befintliga hästar och stallfoderlistor där ett ändrat, eller nytillkommet foder, saknas sker ingen uppdatering. Vill Du vara säker på att eventuellt nytillkomna foder ska läggas in i dina befintliga foderlistor måste du göra det själv genom att kopiera in, t.ex alla foder från garantifoderlistan till dina stallfoderlistor. Hur du gör detta ser du här.
  • Varje gång du startar ett nytt stall kommer stallfoderlistan alltid att bli en kopia av den senaste garantifoderlistan.

Beräkning av energi och protein - Enskilda komponenter, som energi och protein, analyseras olika hos skilda foderproducenter. Antingen direkt i den färdigblandade produkten eller som summan av respektive ingående råvarors värden. Här kan smärre olikheter uppstå beroende på andelen smältbart råprotein (den delen av proteinet som hästen kan tillgodogöra sig) i fodret. De olika beräkningssätten ger oftast ingen större skillnad i foderstaten.

Redovisning av mineral och vitaminer - Enligt Jordbruksverkets regler ska mikromineraler och vitaminer redovisas som "tillsatt per kilo". Detta värde redovisas ibland på fodersäckarna. När detta är fallet har hänsyn inte tagits till fodrets naturliga innehåll av näringsämnen, men garanterar värdena på det som har tillförts.

OBS! I Sverigelistans tabeller visas det tillsatta näringsinnehållet per foder (enligt Jordbruksverkets krav) - därefter gör PC-Horse foderstaten optimerad, dvs räknar ut det näringsinnehåll som hästen behöver få i sig. Detta är en av fördelarna att använda sig av Sverigelistans foder.

Save

Save

Save