Skapa ny foderlista (v3)

Du kan skapa helt egna foderlistor.
Öppna någon av foderlistorna i programmet och gå upp i menyraden och välj "Skapa ny foderlista" och döp den.

 Nu har du en ny foderlista utan några foder. Och kan kopiera över ett eller flera foder i taget från andra foderlistor.
Se under rubriken Kopiera foder från annan lista

Ett annat bekvämt sätt att göra nya foderlistor är att skapa en foderlista som innehåller samtliga foder under en viss rubrik (varumärke). Detta kan förenkla och förtydliga din hantering av t.ex Dina egna foder. Praktiskt när Du vill kopiera dessa till olika stallfoderlistor. Eller Du kanske vill hålla koll på dina egna foder år från år.

Rubriken ("varumärket") EGNA FODER skapas automatiskt i programmet när Du lägger in Ditt första egna foder. Därefter kan du göra nya foder som visas under denna rubrik.

 

Save