Näringsämnenas färgmärkning (v3)

Denna sida hjälper Dig att tolka värdena i tabellen för Dina egna inlagda foder i PC-Horse. Med hjälp av färgkoderna i ditt foder får Du ytterligare ett sätt att kvalitetskontrollera fodret som du ger Dina hästar.


Färgmärkningen på tabellens VÄRDE

GRÖNT och GULT - Här gäller principen att om värdet är grönt så visar detta att värdena lagts in, antingen från laboratoriets datafil, eller från ett garantifoder. Om värdet är gult så kommer värdet från det rekommenderade mallfoder som du accepterade, eller valde själv när du importerade datafilen - eller från det mallfoder som Du valde från någon av dina foderlistor när Du skapade ditt foder manuellt.

Näringsämnen med grön bakgrund är mest pålitliga. De kommer från analyslaboratorium och med exakta värden på just Ditt grovfoder. När det gäller kraftfoder och tillskottsfoder är på samma sätt grönt värde mest pålitligt eftersom de är kvalitetssäkrade av leverantörerna i Sverigelistan.

Näringsämnen med gul bakgrund kommer från de mallfoder som Du eller PC-Horse valt ut och kan ändras. Värden i mallfoder hämtas från olika fodertabeller som redovisar värden för standardfoder. Dess data är aldrig exakt jämförbara med de förhållanden som råder på just den skördeplats, skördetid och gräsblandning som en färsk analys från labbet ger. Men de är de bästa alternativen som finns att tillgå på marknaden för tillfället. Och de lämnar värdefulla bidrag till ofullständiga analyser när det gäller värden för mineraler och vitaminer.

OBS! Ett 0-värde med gul eller grön märkning betyder att mängden av detta näringsämne är noll (0) i fodret.

 


Värt att notera när det gäller Dina egna inlagda värden!

RÖTT - När Du ändrat ett värde (och sparat fodret) så byter bakgrunden färg till rött.
Då vet Du att detta är ett värde som Du själv har ansvaret för. Tänk på att det finns risk att göra fel. Några exempel:

- Om du lägger in ett värde som på säcken angivits i procent (%) ska du multiplicera värtdet med 10 för att det ska bli korrekt. PC-Horse uppgera lltid näringsvöärdet per kilo foder.

- Du kanske har ett importerat kraftfoder där proteininnehållet är uppgivet som råtprotein (crude protein), och inte som smältbafrt råprotein, vilket är standard i Sverige. I sådana fall måste värdet räknas om till korrekt enhet.

- När du väljer att lägga in ett eget foder utan att använda dig av programmets mallfoder. Då öppnas ett fönster med alla värden i rött och med värde noll (0). Detta är logiskt eftersom det är du som tagit beslutet att lägga in ett foder utan värden. Dvs utan standardvärden från ett mallfioder.

Den blå färgen visar bara att det är det värde som är markerat för tillfället.


 

Save

Save

Save