Fodrens färger och symboler (v3)

Foderlistan ger dig en bra struktur som är lätt att förstå. Till att börja med har du färgsystemet.

GRÖN = GROVFODER
GUL = KRAFTFODER och KORN
BLÅ = TILLSKOTTSFODER, BALANCERS, VITAMIN & MINERALBLANDNINGAR


När du öppnar en foderlista ser det ut så här: 46-116 fargerifoderlista

Klicka på någon av fodertyperna så öppnar sig en lista med varumärken som finns på den svenska marknaden.
Klicka plus eller minus-tecknet så öppnar sig eller stänger sig katalogen.

46-172 leverantorer> > > > 46-194 produkter i foderlistan

Symbolerna visar vilken kategori fodret tillhör:

locks
Garantifoder. Låset betyder att detta är en kommersiell produkt. Dess analys är inlagd i programmet och uppgifterna är låsta och uppgifterna kan inte ändras utan leverantörens medverkan. Detta för att garantera att data är korrekta och uppdaterade. Det kan finnas kommersiella produkter i alla foderslag (färger). De enda uppgifterna som kan ändras är pris.

globes
Globen står för "allmän" (generic) dvs en generisk produkt. Här hittar du t.ex grovfoderanalyser, havre, hösilage av standardkvaliteter, eller tillskott som finns allmänt tillgängliga. Dessa används ofta som utgångspunkt för egna foder där du kompletterar med egna analysvärden

stars
Stjärnan är dina egna favoriter. Egna foder som du skapat själv eller köpt direkt av t.ex bonden.