Skapa eget foder med hjälp av mallfoder (v3)

Använd ett befintligt foder som mall, när du gör nya foder
Vi rekommenderar Dig att använda något av PC-Horse alla färdiga foder som mall när Du ska göra ett nytt foder. Därmed försäkrar du dig om att alla näringsämnen kommer med i analysen, även om din egen analys inte är komplett. Försök att hitta ett "mallfoder" som mest liknar det foder du vill skapa.

Så här gör du enklast ett eget foder, t.ex ett nytt grovfoder:

  1. Öppna den stallfoderlista i vilken du vill ha ditt nya foder

  1. Klicka på knappen "Jag har inte datafil"

  1. Ge fodret ett namn
  2. Välj rätt Fodertyp i listan
  3. Tryck på knappen "Välj lämpligt foder från listan"

  1. Tryck på knappen "Välj lämpligt foder från listan"
  2. Välj från vilken foderlista du vill välja ett "mallfoder" (du kan ju ev ha skapat egna listor)
  3. Klicka därefter på det foder som mest motsvarar det nya foder du vill skapa

46 newfeed2Programmet bekräftar (röd text) vilket foder du valt som mall.

  1. Tryck: Gör nytt foder
  2. Då öppnar sig fodersidan1. Nu är det viktigt att Du först markerar knappen "Analysvärde, per kg torrsubstans" och skriver in nya fodrets TS-värde, t.ex 70%.
2. Därefter kan du fortsätta att lägga in övriga analysdata, antingen per kg TS eller per kg foder. Läs noga på analyssvaret så att du inte skriver fel värde.
3. När du lägger in nya analysvärden ser du att gult skiftar till rött, vilket visar att värdet är ändrat av dig.
4. När du är klar - tryck på OK-knappen.

Om du känner dig osäker vid omräkning av värden att lägga in kan du använda en liten hjälp här.

 

Ditt nya foder hittar du under rubriken "EGNA FODER" under respektive fodertyp.

Save