Aktiv häst (går i hage) (v3)

Går i hage kryssar du i när hästen är aktiv och går länge i hage eller lösdrift, viket ökar energibehovet med 10%. Om du ändrar värden i träningsbarometern så att de överstiger + 10% så dubbleras inte energibehovet.

46-133 garihage