Korrigera hull (v3)

46-139 hull

När hästen blir fet blir kroppsproportionerna något ändrade så att feta hästar vid ett givet bröstmått väger mindre än hästar i normalt eller knappt hull med samma bröstmått. Du bör därför komplettera med uppgifter om uppgifter om hästens hull i den här rutan.OBS! Denna funktion inaktiveras för unghästar.

Det finns två sätt att korrigera hull for unghästar (korrigera energivärden) - att förändra tillväxttakt eller att förändra träningsintensitet.

Observera att det finns en fara i att unghästar som blivit för tunna snabbt sätts på alltför hög dagsranson. Detta leder till en alltför snabb kompensatorisk tillväxt, något som är synnerligen olämpligt bl.a med hänsyn till risken för osteochondros, stela leder, eller ömma/svullna växtzoner, framför allt i framknän. Vårt råd är därför att man ska låta en tunn unghäst få tid att att lägga på sig över tid. När unghästen redan blivit för tunn är skadan redan skedd och det krävs tid för att rätta till felet.

Titta först på hästen, vartefter du kan justera energimängden kanske ca 10% över behovsnivån. I kombination med detta bör hästarna ges tillfälle till riklig frivillig motion i hage eller flock.

 

I det nedre vänstra hörnet på kroppsviktssidan kan du reglera energibehovet om du anser att hästen är för tunn (ökad energitilldelning) eller för fet (minskad energitilldelning). 

46 170 korrigering av vikt

Du kommer med tiden att uppnå en viktkorrigering hos vuxenhästen på detta sätt genom att ändra hästens underhållsbehov för energi när hästens foderplan görs. OBS! Om denna korrigering görs samtidigt med andra statusförändringar i hästen som påverkar energibehovet, t.ex förhöjd träningsintensitet, så räknas dessa bägge förändrade värden var för sig och läggs samman till det nya förhöjda energibehovet. Ändringarna påverkar endast energibehovet. Alla andra näringsämnesbehov ändras inte med detta reglage.