Kroppsvikt , viktutveckling och vikthjälp (v3)

 

1) När du skapar nya unghästar gäller följande:

i startfönstret visas den teoretiska vikten beräknad för åldern du angivit i fälten för födelsedatum.
Denna vikt kommer att sparas som teoretisk vikt (ej kryssad).
Om du ändrar vikten i fältet kommer den däremot att sparas som observerad (kryssad).

46 bodyweight newhorse1 46 bodyweight newhorse2

 

2) När du skapar övriga vuxna hästar gäller detta:

Oavsett om du ändrar kroppsvikt, eller ej, så kommer den att sparas som observerad (kryssad)

 

3) När hästen är etablerad gäller fortsättningsvis detta:

Programmet föreslår en teoretisk vikt på aktuellt datum. Skriv in den nya vikten direkt i tabellen. 

OBS! Glöm inte att sätta kryss för observerade vikter.  Annars ersätts den av ett nytt teoretiskt värde nästa gång du öppnar hästen.

46 bodyweight1

 

Eller skriv in hästens bröstmått och ange hull. Programmet föreslår hästens förväntade vikt.

46 bodyweight2
När du accepterar vikten sparas på dagens datum.
Du kan lägga in tidigare vikter och sortera tabellen i datumordning i efterhand.
OBS! Glöm inte att kryssa i senaste observerade vikt.

46 bodyweight3

 

På hästskärmens förstasida visas nu både senast observerade vikt och den aktuella beräknade vikten (teoretiska vikten).

46 bodyweight6

I det nedre vänstra hörnet kan du reglera energibehovet om du anser att hästen är för tunn (ökad energitilldelning) eller för fet (minskad energitilldelning). 

46 170 korrigering av vikt

Du kommer med tiden att uppnå en viktkorrigering hos vuxenhästen på detta sätt genom att ändra hästens underhållsbehov för energi när hästens foderplan görs. OBS! Om denna korrigering görs samtidigt med andra statusförändringar i hästen som påverkar energibehovet, t.ex förhöjd träningsintensitet, så räknas dessa bägge förändrade värden var för sig och läggs samman till det nya förhöjda energibehovet. Ändringarna påverkar endast energibehovet. Alla andra näringsämnesbehov ändras inte med detta reglage.

 

 UNGHÄSTENS VIKTUTVECKLING 

För unghästar kompletteras de observerade vikterna (röda cirklar) med det teoretiska normalvärdet (orange triangel) så att du tydligt kan följa, och kompensera, utfodringen för din unghäst under dess viktiga tillväxtperiod.

46 bodyweight5

 

 

Vikthjälpen är ett enkelt litet verktyg som hjälper dig räkna om en ungefärligt viktgissning till bröstmått.

När du lägger in det föreslagna bröstmåttet räknas värdet om till den aktuella hästens status (ras, ålder, hull, etc) - denna vikt skrivs in i vikttabellen.

 46 bodyweight4