Uppfödningsintensitet och Aktiv häst (v3)

Aktiv hest (utegång)

Detta alternativ gäller för unghästar som är mycket ute och går i flock (utegång). Beräkningen av energi, protein och lysin ökas då med ytterligare 7,4% utöver den valda uppfödningsintensiteten. Du kan även använda detta val för att uppjustera foderbehovet vid särskilt kall väderlek.


För Uppfödningsintensiteten kan Du välja Normal eller Hög.  Väljer Du Hög ökas behoven för energi, protein och lysin med 25%. Du kan välja NormalHög eller Intensiv  uppfödningsintensitet.

Välj Normal för att ge hästen de beräknade behoven som den teoretiska tillväxtkurvan anger. 

Välj Hög  för att ge 25% högre tillskott av energi, protein och lysin. Detta val passar bra för uppfödning av tävlingshästar inom galopp, trav och ridning. En förutsättning för detta alternativ är att unghästarna har goda möjligheter till uteliv och aktivitet.

Välj Intensiv Om du väger hästen regelbundet och kan följa med i viktutvecklingen passar detta val bra. Då ställer du in den uppmätta tillväxten som hästen visat. Det kan vara nyttigt, till exempel om hästen växer snabbt för att kompensera för en period med dåligt bete eller svag utfodring.  


 

De professionella versionerna (Pro, Konsult och Skola) erbjuder en mer avancerad reglering av av önskad tillväxt för unghästar.
Använd pilarna för att finjustera önskad tillväxt per dag.

46 gainregulator