Kopiera en häst (v3)

Det kan vara praktiskt och tidsbesparande att kopiera en befintlig häst. Det görs enkelt genom att högerklicka på den häst du vill skapa en kopia av. Byt namn på kopian genom att högerklicka på denna och välja "byt namn".

 

46 copyhorse