Lägg in en unghäst (v3)

När du ska skapa en "unghäst" börjar du på vanligt vis att göra en ny häst.
Välj först ras och därefter klicka på knappen "Unghäst". Därefter gå vidare med OK-knappen.

Då öppnas ett nytt fönster i vilket du ska ställa in hästens ålder antingen som antal år, eller mer exakt via kalendern. Programmet föreslår en förväntad vuxenvikt med utgångspunkt från allmänna uppgifter om rasen. Ändra värdet om du så önskar. Gå vidare med OK-knappen.


  

Nu öppnas hästens aktuella status.  Här visas i sammandrag tillväxtdata. Här kan du bestämma två viktiga faktorer:

a) Träningsintensitet
b) Uppfödningstakt. Som standard finns det två alternativ (Normal och Hög) 

I det blå informationsfältet ser du vilka värden som påverkas av dina val.Om Du har licens för PRO eller CONSULT-versionen tillkommer ett extra val: Avancerad 
Med hjälp av pilreglagen kan du ställa in din uppfödningsintensitet steglöst - både plus och minus.
I det blå informationsfältet visas exakt vad som händer.

Om Du har tidigare viktuppgifter noterade för unghästen kan du lägga in dem i efterhand för att se hur hästens vikt utvecklas i förhållande till normalkurvan för den valda rasen.