Hästens egenskaper (v3)

1. 46-201 rasval 2. 46-200 rasval 2

1.
Här kan Du lägga in information om hästens ras. Klicka på och välj ras från listan. Programmet föreslår då en vikt som Du senare kan ändra eftersom Du känner hästens vikt bäst .

2. I rutorna Kön, Ras (blodstyp)*, Hästtyp** och Födelsedatum väljer Du egenskaper som passar den aktuella hästen.

* Kriterier för val av Ras (blodstyp):

Kallblod/ponny, detta gäller alla typer kallblodshästar och ponnyer (undantaget kallblodstravare)
Varmblodshäst, Kallblodstravare, detta gäller alla typer varmblodiga hästar och kallblodstravare
Fullblodshäst, gäller engelsk fullblod

** Kriterier för val av hästtyp:

Unghäst används för hästar under 3 år. Du bör uppge hästtyp, födelsedatum, ras och förväntad vuxenvikt, önskad tillväxthastighet (snabb är för travare, engelska fullblod och vissa varmblodiga ridhästar som ska tränas tidigt), och ev träning. Snabb tillväxt bör även användas till unghästar som föds upp i flock med tillgång till ytor och motion. Unghästar kan vara tränade, men välj inte träning förrän unghästen står i systematisk träning.
Lätta turer eller tömkörning är inte att betrakta som Träning. Om unghästen går i flock och rör mycket på sig, kan Du välja Lätt träning innan foderransonerna ändras. Den dagliga fodermängden Du ger kommer att påverka tillväxthastigheten.

Underhåll används för hästar som ej är i träning eller har annan form av arbete eller motion, t.ex en konvalescent. När du lägger in hästens vikt har Du samtidigt ett fält nederst på sidan där du kan korrigera energibehovet i förhållande till hästens kondition. Om hästen är tunn och behöver lägga på sig kan Du korrigera till t.ex 110%. Då ökar energibehovet med 10%. På samma sätt reducerar du behovet om hästen är för fet och behöver minska i vikt.

Träning/tävling används för hästar i arbete eller träning och där arbetet kräver energi utöver det som ges vid underhåll. Efter detta val bör Du lägga in hästens kroppsvikt för att programmet ska kunna beräkna energibehovet. Då öppnas ett träningsfält i vilket Du kan ange uppgifter om hästens träning.

Dräktig används för ston från dess de är betäckta till fölning. Du anger datum för sista betäckning i betäckningsdatum. Programmet håller då reda på dräktighetsmånad och korrigerar näringsbehoven efter detta. Energibehovet motsvarar för dräktiga ston underhållsbehovet de första 2/3 av dräktighetstiden. Sedan ökas näringsbehovet fram till fölning.

Digivande används för ston som fölat och ger mjölk. Programmet håller vid varje tillfälle kontroll på laktationsmånad och korrigerar näringsbehoven utifrån detta.

Avelshingst används när hingsten är i aktiv avelstjänst. Avelshingstar som tränas eller tävlar defineras som träning/tävlingshäst.