Träningsintensitet (v3)

46-217 training

Hästens aktivitetsnivå bestäms under fliken Träning.

När du använder PC-Horse för att göra dina foderstater till hästar i träning, eller går i arbete, måste du uppge hur hårt hästen tränas. Du kan välja någon av de förinställda träningsnivåerna genom att klicka på den blå texten, eller dra i handtaget utefteer skalan (se fig). När du börjar rekommenderar vi att du väljer någon av standardnivåerna som du tror passar bäst för hästen. Senare kan du korrigera och fininställa träningsnivån efterhand som du får kunskap om vilket som är den bästa inställningen.

För en ny häst kan du kontrollera träningsnivån på följande sätt:

Lägg in hästen i programmet. Om hästen är i lämpligt och gott hull på den nuvarande dagsransonen kan man anta energimängden i denna överensstämmer med hästens aktuella energibehov. Lägg då in dessa fodermängder och öppna därefter träningsfönstret (se fig). Då ser du hur mycket energi ransonen innehåller ("Ransonen ger nu"). Nu kan du dra handtaget och justera träningsnivån tills att värdet för "Energibehov" blir samma som värdet i "Ransonen ger nu". När dessa båda värden är lika har du en god indikation om hästens träningsintensitet.

Det är viktigt att följa hästens hull noga. Om hästen lägger på sig har du satt träningsnivån för högt. Om den däremot tappart i hull så har du satt träningsnivån för lågt. Därför kan det behövas några justeringar av träningsnivån och medföljande korrigeringar av foderstaten som konsekvens av detta inna det blir helt perfekt.

Logiken i PC-Horse är denna:

När träningsnivån i programmet är satt för högt, räknar PC-Horse fram ett högt energibehov, högre än hästen behöver, och ransonen kommer då att ge för mycket energi. Resultat: Hästen blir för fet.

Om träningsnivån satts för lågt, räknar programmet fram ett för lågt energibehov, och ransonen ger därmed för lite energi - och hästen kommer att förlora vikt.

Några generella riktlinjer:

Underhåll: Hästen är inte i träning
Lätt träning: Aktivitet som ökar hästens energibehov med 25%. Passar för hästar i lätt ridning eller körning utan hög intensitet.
Moderat träning: Aktivitet som ökar hästens energibehov med 50%. Passar för hästar som tränas i dressyr, hopp, distansridning eller annan aktivitet där hästarna används mer aktivt.
Hård träning: Aktivitet som ökar hästens energibehov med 75%. Passar för travare och hästar som tränas hårt flera gånger i veckan.
Intensiv träning: Aktivitet som ökar hästens energibehov med 100%. Passar för fullblodshästar i träning och för vissa travare.

I träningsfönstret kan du direkt reglera fodermängderna i förhållande till den valda träningsingtensiteten. Detta ger dig en överlägsen möjlighet att bedöma vilken av dina uppskattningar som är mest korrekt.

  • Träningsintensiteten
  • Utfodringen

Det är inte ovanligt att man överskattar träningsintensiteten och tror att hästen tränar hårdare än den de facto gör vilket leder till att hästen får för mycket energi och därigenom går upp i vikt.

Save