Vikthjälpen (v3)

Om Du inte har tillgång till våg kan Du utgå från hästens bröstmått och ta  hjälp av programmets viktberäknare som visar ett bröstmått utifrån en antagen kroppsvikt och hull. Välj ett viktvärde i den högra tabellen och hull i den vänstra - så räknar programmet baklänges ut vad bröstmåttet bör vara.

Tips: För att ta bröstmåttet på en häst använder du ett 2 - 2,5 meters måttband. Bandet läggs strax bakom hästens manke och runt bröstkorgen (där sadelgjorden ligger). Strama åt bandet så att Du får en flat hand emellan. Det är alltid en felmarginal på minst 5% vid beräkning av vikt med bröstmått. Du kan minska variationen genom att vara noga med att ta måttet på samma ställe och dra till bandet lika hårt varje gång. Ta alltid tillfället i akt att väga hästen när Du har tillgång till en våg för levande djur.

Observera: Uträkningarna i vikthjälpen är inte kopplade till den aktuella hästens kroppsvikt (tabellerna till vänster). När Du räknat ut lämplig vikt lägger du in värdet manuellt för varje viktdatum. Se här.

46 weighthelp