Flytta dina PC-Horse filer till annan plats

Det finns två situationer när du kan ha behov av att flytta alla PC-Horse datafiler till annan plats:

A. Du har en ny dator och vill flytta dina data från den gamla datorn till den nya.

B. Det föreligger tekniska begränsningar som hindrar dig (och programmet) att få tillgång till PC-Horsefilerna på dess standardplats (Mina document/PC-Horse3). Vid sådana fall kan det vara ett alternativ att flytta dina filer till en annan plats på datorn där du har nödvändiga rättigheter (t.ex direkt under C:/, på skrivbordet, eller annan lämplig plats).

I exemplet nedan visas hur du kan flytta alla filer till en ny dator via ett flyttbart medium (datasticka)

 

1. Gå till Inställningar (kugghjulet). Klicka på knappen "Flytta PC-Horse root folder" och välj var filerna ska sparas. 

44 redirectroot1

 

2. Välj en folder på den nya tillfälliga platsen (på en datasticka, ett minneskort eller på en server) 

44 redirectroot2


3. Bekräfta ditt val

44 redirectroot3

 

4. PC-Horse kopierar alla nödvändiga filer till en ny mapp som heter  "PC-Horse3Root" på den nya platsen

44 redirectroot4

 

5. Du erbjuds att skapa en säkerhetskopia på den gamla platsen (rekommenderas)

44 redirectroot5

 

6. Platsen för säkerhetskopian är samma som för det gamla systemet

44 redirectroot6

7. På din gamla dator har det skapats en fil som håller reda på (och styr om till) platsen där dina nya filer hamnat.

 Denna fil ligger i: C:/Users/Public/Public documents/PC-Horse3/PC-Horse3Root.xml

44 redirectroot7

 

8. VIKTIGT att komma ihåg när du flyttar filer till en annan dator 

1. Kopiera hela mappen "PC-Horse3Root" från din tillfälliga lagringsplats  (serverplatsen eller datastickan) till: "Mina dokument" på den nya datorn. 

2. Byt namn på foldern till  "PC-Horse3"

3. Installera därefter vår senaste programversion på den nya datorn (http://download.pc-horse.com/install/installpch3.exe)

4. Starta PC-Horse - om licensen som flyttats över är giltig startar programmet automatiskt.

5. I annat fall kommer du att uppmanas att köpa eller förlänga licensen på vanligt sätt.