Rapporter (v3)

Alla rapporter visas under fliken "Rapporter" i stallfönstret på varje stall. Denna funktion ingår i versionerna PRO och KONSULT.
Alla rapporter kan öppnas, skrivas ut eller kopieras/klistras in i annat dokument.

reportwindow

Du kan öppna hur många rapporter som helst och lägga dem bredvid varandra för jämförelse.

compare_reports