De professionella funktionerna i version 3

Under den här menyn hittar du bruksanvisningar för de funktioner i programmet som endast är tillgängliga  i de högre versionerna av programmet (Pro, Consultant and Education).
vissa av artiklarna kan även ligga under andra menyer som t.ex beskriver funktioner under Stall, Hästar, Foder och foderlistor, Behandlingar, Konfigurering, etc).

  

Se i vilka versioner funktionerna finns här