Ändra antalet decimaler och signifikanta värden i rapporter

I programmets standardutförande visas värdet för varje näringsämne med så många siffror och decimaler som anses vara meningsfulla för att förstås och för att kunna utgöra underlag för ditt praktiska beslut vid utfodring. Detta värde kallas vanligen Signifikanta siffror, eller ibland värdesiffror. Antalet signifikanta siffror kan ändras i PC-Horse. (Värdesiffror eller signifikanta siffror som är ett mått på hur noggrant ett närmevärde är. Dvs med hur många siffror ett värde ska visas för att vara meningsfulla i sitt sammanhang. Om du vill veta mer om signifikanta siffror i allmänhet, klicka här.)


Utöver detta kan även antalet decimaler ändras för mineraler och vitaminer i programmets rapporter.

De två sätten att ändra detta redovisas nedan.

 

1.

ÄNDRA ANTAL SIGNIFIKANTA SIFFROR i PC-HORSE  (Konsultversionen)

I Konsult-versionen kan du välja mellan två olika inställningar för hur många Värdesiffror eller signifikanta siffror som ska visas i hästens rapporter. 

Rapporter som påverkas: Hästens behov, Hästens foderstat (Visningen av fodervärden påverkas ej i foderskärmar och tabeller).

 Gå in under icon40pixSettings Välj fliken "Inställningar/Näringsämnen".  


A.  STANDARD: Inställningen använder 2 signifikanta siffror (3 för energi och protein)

B.  MITT VAL: Inställningen använder 3 signifikanta siffror för alla näringsämnen

46 decimals1

 

Några exempel:  Om det exakta inlagda värdet i ett enskilt foder för ett visst näringsämne är:

 

D-vitamin VÄRDE 2468 mg/kg

STANDARD 2500 (2 signifikanta siffror visas)

MITT VAL 2470 (3 signifikanta siffror visas)

 

Kalcium VÄRDE 4,372 g/kg

STANDARD 4,40 (2 signifikanta siffror visas)

MITT VAL 4,37 (3 signifikanta siffror visas)

 

En dagsration av kalcium innehåller 25,73 g

STANDARD  (2 signifikanta siffror) med 0 decimaler visar 26

STANDARD  (2 signifikanta siffror) med 1 decimal visar 26,0

STANDARD  (2 signifikanta siffror) med 2 decimaler visar 26,00

 

MITT VAL (3 signifikanta siffror) med 0 decimaler visar 26 (det avrundade värdet visas ej)

MITT VAL (3 signifikanta siffror) med 1 decimaler visar 25,7

MITT VAL (3 signifikanta siffror) med 2 decimaler visar 25,7

MITT VAL (3 signifikanta siffror) med 3 decimaler visar 25, 700

 

För ett näringsämne som förekommer i mindre mängder, t.ex Selén = 0,0357 mg så kommer det signifikanta värdet i rapporten att visa:

STANDARD med 2 decimaler (standard) = 0,04 mg

MITT VAL med 3 använda decimaler = 0,036 mg

 

2.

ÄNDRA ANTALET DECIMALER SOM SKA VISAS I RAPPORTER

Du påverkar antalet decimaler som ska visas för varje näringsämne genom att ändra värdena i kolumnen "Mina decimaler".

Återställ ditt val till Standardläge med återställningsknappen  icon20pixRedo

46 decimals2