Snabbknapp för användning av senaste fodervalet i en ny häst

För foderrådgivare som gör många foderstater med liknande foderuppsättningar finns en "snabbvalsknapp" (fr.om v.3.25 i konsultversionen)

Om ett stall redan innehåller hästar, i vilka man gjort olika foderval, kan det senaste urvalet direkt läggas upp med hjälp av den lilla "snabbknappen" icon20pixUndo.

Peka med musen över knappen så visar en "ledtråd" vilka foder som ingår i urvalet.

46 lastselectedfeed1

 

Ett klick så är fodren på plats. Du kan radera eller lägga till flera foder efter önskemål.

46 lastselectedfeed2

De valda fodren läggs in. Om grovfoder fanns med ges det automatiskt en minimimängd. Övriga foder är nollställda och redo för anpassning till hästens behov.

46 lastselectedfeed3

 

Om det fanns priser inlagda i det senaste fodervalet kommer även dessa att användas.

Priserna kan ändras direkt i hästen om så önskas.
46 lastselectedfeed4