Välj visning av näringsämnen (v3)

I konsultversionen kan du välja vilka näringsämnen som ska visas i diagrammen och i foderstatsrapporterna

1. Klicka på "Kugghjulet" eller välj "Inställningar" i huvudmenyn
2. Välj tabben "Näringsämnen" 
3. Välj knapp för "Rapporter" eller "Diagram"
4. Spara inställningarna med