Hantera flera (samlingar) stallar samtidigt

För användare med många stallar finns hantering av stallsamlingar som en tidsbesparande funktion i CONSULT-versionen.

Här kan du exportera, importera och radera många stall samtidigt.

Du kan även använda dessa funktioner för att temporärt lägga undan stall som inte är aktuella. Därigenom blir antalet stall som ligger i översikten mer överskådligt.

 

1 EXPORTERA SOM EN KOLLEKTION 

Gå till huvudmenyn "Fil". Välj "Administrera flera stallar" och klicka på "Exportera en samling av stallar"

46 stablecollection1

 

Alla dina aktiva stallar visas. Kryssa för de du vill exportera. Klicka "Spara exportfil".

De valda stallarna samlas ihop och sparas som en StableCollection i mappen "ExportImport" i SAVE.

46 stablecollection2

 

Att exportera ett stall, en häst eller en foderlista i taget är enkelt och hur du gör visas här.

 

2 IMPORTERA EN KOLLEKTION

För att återimportera (eller importera en stallsamling som du fått från en kollega) stallarna använder du samma funktion.
Nu med skillnaden att du ska "Importera en samling av stallar"

46 stablecollection3

 

Mappen öppnas filtrerad för att endast visa dina stallsamlingar. Välj den du vill importera.

De olika samlingsfilerna är automatiskt namngivna med datum och antalet stall i samlingen.
Du kan markera och importera en eller flera stallsamlingar samtidigt.

46 stablecollection4

 

3 EXPORTERA SOM INDIVIDUELLA STALL

Du kan även lagra flera stall samtidigt och begära att de ska sparas som separata stallfiler. Därigenom blir det möjligt att vid senare återimport kunna välja vilket, eller vilka stall, som ska importeras ur denna stallsamling.

Kryssa i boxen "Lagra som individuella filer" när du exporterar.

46 stablecollection5

 

4 IMPORTERA INDIVIDUELLA STALL

Observera! När du avser att importera individuella stall (inte stallsamlingar) ska du använda den ordinarie import-funktionen.

46 stablecollection6

 

Här öppnas importmappen filtrerad för att endast visa individuella stallfiler som sparats i ExportImport-mappen i SAVE.
Välj en eller flera filer för import på vanligt windows-manér.

46 stablecollection7

 

5 RADERA FLERA STALL SAMTIDIGT

För att ta bort många stall samtidigt använder du raderingsfunktionen i "Administrrera flera stallar"

(Om du endast avser att radera ett enstaka stall kan du istället högerklicka på stallet i översikten och välja "Radera stallet". Se mer om detta här.)

46 stablecollection8

 

Kryssa för de stall du vill ta bort och klicka på knappen "Radera val"

46 stablecollection9