Aktivera en Quick foderlista i stallet

Gå till fliken "stall inställningar "på stallskärmens öppningssida och öppna fliken "Välj quick foderlista".

Välj från lista från någon av Quick foderlistorna du skapat tidigare i globala inställningar. Avsluta med icon20pixOK

46 stablequickfeed1 >> 

 

På stallskärmens öppningssida visas nu vilken Quick foderlista som är vald för stallets hästar.

46 stablequickfeed3

 

När du gör foderstat i hästen kommer listan in automatiskt - allt som behövs är att bestämma fodermängder.

46 stablequickfeed4

 

46 stablequickfeed5Du kan gå tillbaks och välja foder från andra foderlistor

 

46 stablequickfeed6