Fördela dagsransonen (v3)

För varje häst fördelar du dagransonen individuellt. Detta kan först göras när du valt foder och bestämt fodermängder för hästen. När detta är klart blir en ny flik synlig - fodertavla. I denna visas de utfordringstider som du fastställt för stallet.
När du står i ett foder (blåmarkering) kan du välja att fördela hela ransonen på utfordringstillfällena, eller skriva in önskade värden i varje ruta manuellt, eller fylla i ett visst värde i en eller flera rutor och därefter fördela med knappen "ge resten".

46 allocaterations1

Kontrollera värdena i "Visa fodertavla". Du kan återställa och fördela om flera gånger.

När du är nöjd skriver du ut fodertavlan.

46 allocaterations2

 

 

Save

Save