Näringsämnen visas inte i diagrammet

Info om visning av dolda näringsämnen vid dosering av foder i foderstaten (kommer)