Spara och läsa pdf-filer (analyser) i programmet

När du får dina foderanalyser från laboratoriet, gör det till en god vana att spara  dessa filer (både pdf och xml-filerna) till standardplatsen för foderanalyser som PC-Horse automatiskt har skapat i mappen SAVE.

Om du sparar filerna där blir de lätta att hitta inifrån programmet när du ska göra egna foder.

46 pdf1

Under fliken "Gör nytt foder" (i alla foderlistor utom Sverigelistan) finns en särskild knapp som visar vilka pdf-analyser du har lagt i mappen "Mina foderanalyser". Om inga pdf-filer lagts dit visas inte knappen.
Dubbelklicka på den analys du vill öppna så visas den i separat fönster av din standardläsare för pdf-filer. Därefter kan du, om du tycker det är bekvämare, skriva ut den vid arbetet med att lägga in analysrapportens värden i det egna fodret.

46 pdf2