Gör en foderstat (v3)

Så här gör du en individuell foderstat för hästen (i hästens skärm)

Klicka på knappen "Gör foderstat" eller direkt på fliken "Foder och utfodring av hästen"

46 ration0

Välj foderlista till hästens foderstat

Du kommer till sidan Välj foder.
Här bestämmer du först vilken Foderlista du ska använda dig av.
Som förval kommer stallets foderlista upp i det högra fönstret.Välj foder från stallets foderlista

Nu väljer du på vanligt windowsmanér:
Öppna fodertyper och Varumärke genom att öppna resp stänga med plus och minussymbolerna - klicka därefter på det foder du vill ha.  De valda fodren får ett "V" - klickar du igen upphör valet.

Välj foder från annan foderlista

Om det foder du vill använda saknas i din stallfoderlista väljer du enkelt att lägga till foder från en annan foderlista, t.ex om du vill ta ett tillskottsfoder från Sverigelistan. Tryck på knappen "Välj foderlista" - välj en lista så öppnar den sig direkt. Välj Fodertyp och varumärke på samma sätt som tidigare.Lägg in valda foder i foderstaten

När Du valt färdigt klickar Du på OK-knappen varvid fodervals-fönstret stängs. Du flyttas automatiskt vidare för att bestämma fodermängder.Bestäm fodermängder

Byt flik till "Bestäm fodermängder" och lägg in de mängder Du vill använda av varje enskilt foder. Skärmen är tom tills dess du börjar lägga in foder eller också har PC-Horse lagt in en mindre dos grovfoder. Skriv in värden i tabellen eller använder dig av pilknapparna för att öka eller minska mängderna.
Håll ett öga på fördelningsdiagrammet.  Här visas nyckeltal och du får varningar om du doserat för lite eller för mycket av visst foderslag.Nu visas också en begränsad grafik på hur näringsbehoven täckts. Du kan justera fodermängderna så att näringsbehovet hamnar närmast möjligt 100%.

Om du inte blir nöjd med värdena kan du gå tillbaks till "Välj Foder" igen via ikonen 
Hämta därefter in nya foder på samma sätt som tidigare.När du är klar med fodermängderna - tryck på OK-knappen för att komma till foderstaten.

I foderstaten kan du lägga till priser, ändra detaljer och granska den på djupet. Mer om det i  nästa avsnitt.

Save

Save

Save

Save

Save