TS-kontrollen (v3)

Förutom den viktiga kontrollen av hur mycket av respektive näringsämnen som hästen får i sin dagsgiva (blå ruta) bör Du alltid vara noga med hur mycket grovfoder och växtmaterial din dagsgiva innehåller. Detta gör du i TS-kontrollen (röd ruta)

Först och främst var observant på vilken TS-halt ditt grovfoder har. Det styr mängden grovfoder som hästen behöver och kan äta.

46 ts control 1

Börja med att dosera grovfodret. Den dubbla grovfoderkontrollen varnar i exemplet att du både har givit för lite grovfoder och att ransonen är för liten.

46 ts control 2

När du ökar mängderna byter stapeln färg.
46 ts control 7

Fortsätt tills du är nöjd

46 ts control 3

Fortsätt fodra. Lägg eventuellt till kraftfoder eller tillskottsfoder tills du är nöjd med både TS-värdena och näringsinnehållet i ransonen.

46 ts control 4

TS-kontrollen varnar på olika sätt om du överdoserar, t.ex som i nedanstående exempel. Prova dig fram och stäm av mot dina egna erfarenheter tills du du känner dig nöjd med ransonens balans.

46 ts control 5

 

Save