Synkronisera stallets foderpriser

Sätta foderpriser som gäller för en häst

I ett stall kan du sätta olika foderpriser individuellt i varje häst samtidigt som du gör hästens foderstat. Dessa priser sparas i hästen tills du vid ett senare tillfälle väljer att ändra detta foderpris (för den aktuella hästen)..

46 syncstableprices1

Sätta foderpriser som gäller för alla stallets (nya) hästar
I stallfoderlistan kan du sätta foderpriser som gäller för stallet. Priserna i stallfoderlistan gäller för alla nya hästar som skapas i stallet och används automatiskt som standardpriser i alla dessa nya hästars foderstater. För tidigare inlagda hastar, som eventuellt kan ha andra priser, gäller dessa individuellt satta priser fortfarande.

46 syncstableprices2

 

Synkronisera  foderpriser för alla hästar i stallet

Du kan synkronisera samtliga priser i alla stallets hästar så att de uppdateras med de gällande priserna i stallfoderlistan. 
Detta gör du genom att trycka på synkroniseringsknappen på stallskärmen. Nu har alla hästar samma prislista.

46 syncstableprices3

 

Ändra foderpris för en viss häst

Vill du åter sätta ett individuellt pris i någon häst är det bara att ändra i priset när du gör nästa foderstat i hästen.

46 syncstableprices4