Börja arbeta (v3)

1. Ställ in DATORNS nationella Windows-inställningar på rätt språk (motsvarande PC-Horse språkversion)


2. Kontrollera att du har Microsoft webläsare installerad ( behövs för att visa rapporter o.dyl)


3. När programmet är installerat får du en snabb överblick under dessa flikar:

Din aktuella version:   Direktlänkar till nyhetsaviseringar:
Ditt användar-id och licenstid: Språk och energi/protein-system:

4. Start-ikoner
När du klickar på någon av dessa ikoner skapas en ny enhet (stall, häst, foderlista, etc)
Gråa ikoner betyder att funktionen antingen inte ingår i versionen du köpt - eller att du inte står i ett läge där ikonen fungerar - exempelvis om du inte markerat ett stall så vet inte programmet till vilket stall hästen ska kopplas.


5. OK-knappen
På många skärmar i programmet visas den här OK-knappen:  

Den sparar ditt val och går vidare till nästa logiska sida i den procedur du befinner dig.


6. Översikt

icon40pixTips 

Klicka på denna symbol intill översikten så visas hur många stall, hästar och egna foder som du har just nu.

Under rubriken "Översikt" visas alla aktuella foderlistor, stall och aktiva hästar. Dessa kan öppnas eller döljas genom att du klickar på namnet eller den lilla pilen till vänster om ikonen:

Alla filer Du skapar syns (eller döljs) i mapplistan och kan också högerklickas på i känt Windows-manér. När du gör detta visas ytterligare en meny under varje objekt (t.ex spara, radera, byt namn, etc).


7. Visa antalet sparade stall, hästar och foderlistor

Klicka på den lilla "lampikonen" så ser du vad som finns sparat i din installation.

46 overviewcontent


 

8. Arbeta logiskt

Programmet arbetar med tre huvudelement som hänger ihop i en logisk struktur:

  • Stall
  • Foderlistor (foder)
  • Hästar

När Du lägger in nya värden i programmet blir resultatet alltid bäst om Du följer programmets logik och gör Ditt stall först. Därefter definierar Du foderlistan till stallet, ändrar, drar ifrån och kompletterar med nya foder. När Du gör det i den ordningen underlättas arbetet med hästarna.

 

 

Save

Save