Slutföra en behandling (v3)

Öppna en ny eller en behandling som du planerat (kommande) tidigare.
Skriv in datumet när behandlingen genomfördes (dagens datum visas som förvalt). Under pilen finns kalender.
Spara behandlingen.

46 treatmentfinish1

Samtidigt som du sparar behandlingen uppdateras menyerna. Varningscirkeln har försvunnit och ersatts av OK-ikonen vilket visar att behandlingen är genomförd.

46 treatmentfinish2