Startförbud (v3)

Vissa behandlingar leder till tidsbegränsade startförbud för hästen.

När du utför behandlingen lägger du samtidigt in uppgift om hur länge startförbudet varar.

46 quarantine1

När behandlingen är sparad kommer varningstecken att visas i de olika menyerna och på hästens öppningsfönster.

46  quarantine2