Symboler för behandlingar (v3)

I programmets olika fönster visas olika behandlingstyper som lagts i på varje häst.
Färgsystemet visar var i tiden behandlingen äger rum.

46 treatmentsymbols

GRÖN CIRKEL markerar att behandlingen är planerad att ske längre fram än X dagar
GUL CIRKEL
visar att behandlingen väntas ske inom X dagar
RÖD CIRKEL
att planerat datum har passerat.
INGEN CIRKEL
visar att behandlingen redan är genomförd.

 

icon20pixSettings Under allmänna inställningar (huvudmenyn) ställer du in det antal dagar som du själv ställt in som förvarningstid

46 treatmentdays