Skapa nya behandlingsnamn (v3)

När du är i hästens behandlingsfönster kan du genom att trycka på pennan  lägga till ett nytt behandlingsnamn för den valda behandlingstypen.

När du tryckt på pennan öppnas inställningsfönstret. Det kan även nås direkt från huvudmenyn "Fil" och "Behandlingsinformation".

Här kan du även ställa in hur många dagar framåt du vill ha dina förvarningar
1. Tryck på pennan

2. Välj behandlingstyp
3. Tryck på knappen "Nytt namn"

4. Skriv in ditt nya behandlingsnamn. 

5. Du kan även skriva in webbadressen till din leverantör. Om du lämnar webfältet tomt kommer PC-Horse att lägga in en sökning på webben som motsvarar behandlingsnamnet.

6. Glöm inte att spara dina nya uppgifter.

46 treatmentname