Inbyggd expertis

Foderstatsberäkningar är inte bara siffror. PC-Horse bygger på ett genuint kunnande om hästar och hästars behov. Även om beräkningar görs efter senaste vetenskapliga rön står ändå hästens välbefinnande i centrum. Ju mer du förstår dig på din häst och ju mer kunskaper du besitter, desto mer sunt förnuft kan du applicera på hästen och den situation du står inför. Vi som står bakom PC-Horse är aktiva inom forskning kring hästar och utfodring.

     17 intelligence   18 smarthand   00 7 advice   00 5 veterinarian 

För att underlätta för dig har vi byggt in hjälpfunktioner i programmet:

  • Programhjälpen - länkar till aktuellt avsnitt i manualen (hur programmet fungerar)
  • Fodrings-guider - råd och anvisningar vid feldosering av de valda näringsämnena i foderstaten
  • Läsvärt - länkar till vår artikeldatabas om näringsämnen och normer för utfodring