Fett i hästen

Fett absorberas till största delen i hästens tunntarm (smältbarhet>90%). Om det används stora mängder fett i ransonen (t.ex. distanshästar) måste man hindra fettet att komma över från tunntarmen till blindtarmen, då detta kan ge negativa effekter särskilt på den mikrobiella fibersmältningen. Ge därför mindre mängder fett flera gånger om dagen. I blindtarmen och tjocktarmen blir inte långkedjade fettsyror absorberade. Fettsyror kan inte ge upphov till glukos. Absorberat fett utnyttjas som energikälla eller lagras som fettväv. Digivande ston producerar också en del mjölkfett.

För hästar som lätt får korsförlamning kan vi dra nytta av att fettsyror inte kan omvandlas till glukos eller glykogen. Korsförlamningen (och en del andra muskelproblem) hänger ihop med att hästarna lagrar upp stora mängder glykogen i muskulaturen. Hästar som tränas hårt och får stora kraftfodermängder kan lätt få korsförlamning om dom får några lediga dagar utan att man minskar fodermängden. För hästar som lätt får korsförlamning ( eller högre värden för muskelenzymer) kan det vara positivt att ersätta en del av kraftfodret med fett, för att minska risken för korsförlamning.