Blind- & tjocktarm

Hästens blindtarm rymmer ca 30 liter. Den är ungefär 1 meter lång och upp till 25 cm i diameter. Blindtarmen och största delen av den stora tjocktarmen är hästens "jäsnings-kammare" liknande frammagarna till idisslarna. Här finnas bakterier (i blindtarmen också protozoer) som bryter ner svårt nerbrytbara foderkomponenter som inte bryts ner i tunntarmen. Även om hästen är växtätare producerar den lika med idisslarna inte själv enzymer som bryter ner svårt nedbrytbara kolhydrater som cellulosa och hemicellulosa. Därför är den totalt beroende av mikroberna i blindtarmen och tjocktarmen för att dessa foderkomponenter med hjälp av mikrobernas enzymproduktion skall kunna brytas ner och tillgodogöras.

pH-värde, amoniakinnehåll och antal mikrober i hästens tarminnehåll (vid höransoner)

Tunntarm Blindtarm Tjocktarm pH
7.4 6.6 6.6 NH3 -N, mg/100 ml
5.2 2.9 5.4 Bakterier/ gram x 106
36 492 363 E. Coli/ gram x 104
0.9 2.6 21.4 Protozoer/ gram
0 5600 0  


Antal mikrober i hästens blindtarm och tjocktarm är ungefär som i frammagarna hos kor. Mikrobernas aktivitet beror på dom näringsämnen som med chymet når dom bakre tarm-delarna, passagehastigheten och buffertkapaciteten i tarmen. Gynnsamma förhållanden mellan lätt och svårt nedbrytbara kolhydrater samt nitrogen, vitaminer och mineraler är viktigt. Mikroberna syntetiserar också betydande mängder vattenlösliga vitaminer. Hur stora mängder som produceras och i hur stor grad dom absorberas är inte känt.

Erfarenhet visar att hästar i normal träning och med normal tarmflora inte lider brist på B-vitamin eller C-vitamin. Om detta stämmer på tävlingshästar i hård träning och tävling vet man ej, men det är rätt vanligt att denna typen hästar får extra tillskott av B-vitaminer antingen igenom fodret eller genom injektioner.

B-vitaminer i foder och tarminnehåll hos häst (mg/kg torrsubstans)

Vitamin Foder Blindtarm Tjocktarm-början Tjocktarm-slutet
B1 1.1 7.1 7.8 7.8
B2 0.4 7.0 9.2 12.2
B6 0.2 2.4 6.1 6.2
Nikotinsyra 3.0 121.0 96.0 119.0
Pantotensyra 0.8 39.2 34.4 20.5
Biotin 0.01 0.2 3.8 2.3
Folinsyra 0.1 3.0 4.7 2.7


I den sista delen utav fodersmältningskanalen absorberas vatten så att träcket får sin färdiga konsistens.