Mineraler i hästen

Natrium och klor

Natrium och klor som kommer till dom bakre tarmavsnitten blir till stor del absorberat: vid marginal tillförsel upp emot 99%. Det kalium som tillförs via fodret passerar till stor grad tarmväggen alternativt i tunntarmen (ca 65-70%). I tjocktarmen kan kalium både absorberas och urskiljas.

Kalcium, fosfor, magnesium.

Oberoende av mängd man tillsätter blir ca 60 - 70% av kalcium absorberat i tunntarmen. Kalcium kan passera från blod till tjocktarm och skiljas ut med träcket. Om tillförseln är väldigt stor kan urskiljningen via urinen öka. Absorbtion och urskiljning av magnesium är i stort sätt samma som för kalcium. Stora fosformängder kommer in i tarmen med fodersmältningsvätskorna. I grovfoderrika ransoner är tillförseln via fodersmältningsvätskorna större än absorbtionen så att det först i tjocktarmen blir en nettoabsorbtion av fosfor. Om ransonen huvudsakligen består av fiberfattiga fodermedel får man däremot p.g.a. mindre utsöndring av fodersmältningsvätskor en nettoabsorbtion redan i tunntarmen. Då kalcium huvudsakligen absorberas i tunntarmen, medan fosfor absorberas både i tunntarm och tjocktarm, kommer för högt innehåll av fosfor till stor del att ha negativ påverkan på absorbering av kalcium. Högt innehåll av kalcium kommer i mindre grad att kunna påverka absorbering av fosfor